CLO a jeho Druhy

1. DOVOZNÉ CLO – vzťahuje sa na dovážaný tovar s výnimkou tovaru, kt. je v colnom sadzobníku označený ako tovar bez cla. Toto clo zvyšuje predajnú cenu tovaru potom v cieľovej krajine. Pochopiteľne, ak sa cena základnehop tovartu navýši, musí rásť aj jeho cena, tak reaguje obchodník.

2. VÝVOZNÉ CLO - vzťahuje sa na vyvážaný tovar, a je platený z vývoz z krajiny do inej krajiny, momentálne platí, že z krajiny EU do cudzej. Tento tovar je špecifikovaný aj v colnom sadzobníku. Zvyšuje cenu tovarov predávaných do zahraničia. Toto clo sa zavádza štátom a môže tak rubotiť v tom prípade, ak by štát chcel prinútiť predajcu ponechať tovar na území štátu pre jeho nedostatok či význam a zabezpečiť jeho čo najmenšieí vývoz von z krajiny.

3. ANTIDAMPINGOVÉ CLO - clo z dovážaného tovar, ktorý má oveľa nižšiu cenu ako tovar, ktorý je v predaji bežne v konkrétnej krajine kam sa tovar má dovážať. Damping – znevýhodňovanie domácich predajcov. Domáci predajcovia a obchodníci môžu byť znevýhodňovaní prítomnosťou rovnakého produktu za nižšiu cenu, možno i kvalitu. Antidampingové clo má za úlohu i prinútiť dovážajúcich s lacnejším tovarom uprednostňovať a podporovať domáci trh.

4. PREFERENČNÉ CLO - zvýhodňované clo, toto clo je určené určitým krajinám, napríklad niektorým v okolí EU, slúžu na zvýhodnenie krajín, na trhu, oproti ostatným krajinám. Dohody sú vecou dohôd a medzinárodných zmlúv štátu a ministerstiev spravujúcich hospodárstvo, prípadne priamo jednanie so spoločnosťami. Sú to clá napríklad voči krajinám Stredoeurópskej dohody, pobaltským krajinám....

5. VYROVNÁVACIE CLO - vyberané s cieľom vyrovnať dotáciu alebo subvenciu, ktorá bola poskytnutá na zhotovenie alebo výrobu výrobkov alebo bola poskytnutá na dovoz tovaru.

6. ODVETVOVÉ CLO - je to prirážka k colnej sadzbe alebo osobitné clo z tovaru, ktoré clu nepodlieha, je zavedené na prechodný čas a uplatňuje sa voči krajinám, ktoré SR diskriminujú.

7. DODATOČNÉ CLO - toto clo je vymeriavané a nie je stále. Môže ísť o rlôzne druhy cla, niekto mu hovorí aj pokutové clo. Pre nadmerné poľnohospodárske produkty, či v prípade nadpmerného dovodzu nejakej suroviny. To aby sa nejakým spôsobom zamedzilo ďalšiemu dovozu
 

Význam CLA

1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický-  keď je CLO prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo je súčasťou ceny pri predaji nejakého tovaru.