CLO informácie

Colné podmienky a priebeh uplatňovania a spracúvania cla sa vstupom SR do Európskej únie takmer v každom smere zmenili. Zámerom EU bolo zrušiť, upraviť, alebo skôr zjednotiť ceny cla. Dnes tu teda máme systém, kde neexistujú hraničné priechody a spoplatňovanie či uplatňovanie cla vo vnútri spoločenstva - Európskej únie. Preto žiadne zdržanie a čakanie na hraničných priechodoch.
Colná politika = podporuje zahraničný obchod a cestovný ruch. Zabezpečuje ich evidenciu, kontrolu, chráni záujmy štátu.
CLO = je to povinná platba vyberaná štátom z dovážaného alebo vyvážaného tovaru.

Colná únia:
Colná únia bola jedným z prvých medzníkov EÚ. Zrušila clá na vnútorných hraniciach a zaviedla jednotný systém zdaňovania pri dovoze. Postupne boli zrušené hraničné kontroly na vnútorných hraniciach. Colníci sú teraz už len na vonkajších hraniciach EÚ. Nesledujú len obchodné toky, ale pomáhajú chrániť životné prostredie, naše kultúrne dedičstvo a zamestnanosť tým, že bojujú proti falšovaniu a pirátstvu.

Colná únia je jednotný obchodný priestor, v ktorom sa všetok tovar pohybuje voľne, bez ohľadu na to či bol vyrobený v EÚ alebo dovezený zo zahraničia. Fínske mobilné telefóny môžu byť odoslané do Maďarska bez platenia ciel a bez colných kontrol. Clo za televízor z Južnej Kórey sa zaplatí len pri jeho prvom prechode hranicami EÚ. Následne sa už neplatia žiadne poplatky, ani nepodlieha žiadnym ďalším kontrolám.
Činnosť colníkov je napriek tomu veľmi dôležitá. Colníci v EÚ vybavia takmer 20 % celkového svetového dovozu. To je viac ako dve miliardy ton tovaru každý rok. Colníci ročne spracujú viac ako 100 miliónov colných vyhlásení.

 

Význam CLA

1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický-  keď je CLO prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo je súčasťou ceny pri predaji nejakého tovaru.